Inseneriteenused
energeetikas ja tööstuses

Pakume paindlikke inseneriteenuseid energeetika- ja tööstusvaldkonnas.

Aitame klientidel lahendada tehnilisi ja ärilisi küsimusi ning jõuda soovitud eesmärkideni, tuginedes oma kogemustele ja pädevustele ning laiale koostööpartnerite võrgustikule.

TÖÖSTUSRAJATISTE
PROJEKTEERIMINE

Tööstusrajatised. Tööstustorustikud. Protsessiseadmed ja mahutid.

SOOJUSTEHNIKA JA KEEMIATEHNIKA

Protsessiarvutused. Protsessiseadmete valik. Protsessiskeemid ja P&ID-d.

KÜTUSED, KEMIKAALID, TOORAINED

Kütuste kvaliteet ja analüüsid, Kütuste stabiilsus, blending. Kemikaaliohutus

MAAGAAS, LNG, LPG,
TÖÖSTUSGAASID

Gaasitorustikud. Gaasipaigaldised. Gaasiterminalid ja -mahutid.

TAASTUVENERGEETIKA JA
ENERGIASALVESTUS

Taastuvenergeetikaprojektid, energiasalvestusprojektid, konsultatsioon

TELLIJAPOOLNE
PROJEKTIJUHTIMINE

Töötame tellijapoolse projektijuhina ja esindame tellijat kogu projekti käigus

RINGMAJANDUS JA JÄÄTMEMAJANDUS

Leiame kasumlikke võimalusi ettevõtete jääk- ja kõrvaltoodete kasutamiseks

ÄRIARENDUS JA KONSULTATSIOON

Arendusprojektid. Tasuvusanalüüsid. Uuringud. Konsultatsioon.

Minust

Oman kogemusi soojustehnika, keemiatööstuse, kütuste- ja tööstusvaldkonna projektides aastast 2011.

 

Võtke ühendust ja leiame üheskoos lahenduse! 

 

 

Pädevused:

Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7

Surveseadmetöid tegeva isiku pädevustunnistus, Inspecta Estonia OÜ

Gaasitöid tegeva isiku pädevustunnistus (A-, B-, C- ja D-kategooria), Inspecta Estonia OÜ

Jörgen Lagemaa

Kliendid

Võtke ühendust!

info@aurkon.com

+372 53 987 004Aur & Kondensaat OÜ

Tallinn, estonia